Terapide gizlilik esastır. Terapist, danışanına ait gerek kişisel bilgileri, gerek sorunları ve bunlarla ilgili yaptığı çalışmaları olsun saklı tutmak ve korumakla yükümlüdür.