Yapılan araştırmalar sonucunda psikoterapi alan kişilerin semptomlarında azalma, duygu durumunda iyileşmeler olduğunu, bozulan işlevselliklerinin ciddi oranda düzeldiğini göstermektedir. Psikoterapiye giden bireyler yalnızca iyileşme göstermezler, aynı zamanda gelişirler de.