İlk olarak cinsel sorunların en temel nedenleri bilgisizlik, eğitimsizlik ve cehalettir. Cinsellik ile ilgili temel bilgiler okul çağından itibaren verilmelidir fakat bizim ülkemizde böyle bir durum söz konusu değildir. buna ek olarak toplumun dayattığı “yanlış cinsel bilgiler, önyargılar, gelenek görenekler” gelmektedir. Son olarak da cinsel sorunların sebebi olarak stres ve psikolojik nedenleri söylemek mümkündür.