Bireysel Terapi

Bireysel Terapi

Bireysel Terapi2023-02-02T06:12:33+00:00

Günlük hayatımızda yaşadığımız sorunlar bir süre sonra işlevselliğimizi bozmakta ve rutinlerimizi yapamaz hale getirmektedir. Yetişkin terapisinde, bireyin getirdiği sorunlar tüm açılardan ele alınır, terapist ile birey iş birliği içerisine girerek bireye özgü psikoterapi planlaması oluşturulur ve sorunların çözüme kavuşması sağlanır.

Yetişkin terapisinin en önemli amaçlarından biri; bireye hayatındaki problemlerle başa çıkabilme becerisi kazandırmak, bireyi güçlendirmek ve bunu hayatının her alanında (iş hayatı, sosyal hayat, özel hayat vb…) kullanmasını sağlamaktır.

Yetişkin terapisindeki önemli noktalar; birey ile terapistin süreç boyunca iş birliği içerisinde olması ve bireyin terapide aktif bir şekilde rol almasıdır.

Bireysel Terapinin Kullanıldığı Alanlar:

 • Kaygıyla Giden Ruhsal Sorunlar
 • Panik Atak / Panik Bozukluk
 • Agorafobi
 • Sosyal Kaygı
 • Fobiler
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Yaygın Anksiyete ve Depresyon
 • Yeme Bozuklukları

Blumia ve Aneroksia

 • Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
 • Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü
 • Uyku Bozuklukları

Bireysel Terapinin Amaçları Nelerdir?

Bireyin seansa getirmiş olduğu ‘problem durumunun’ üstesinden gelebilmesi için bireyde davranış değişikliği sağlamak.
Etrafındakilerle var olan iletişim ve ilişkilerinde problemli durum var ise değişmesine yardımcı olmak.
Bireyin karar alma ve problem çözme becerisini geliştirmek, öğretmek ve uygulamasına yardımcı olmak.
Bireyin kendini cesaretlendirmesine destek olmak, özgüven kazanmasını sağlamak.
Bireysel terapinin en önemli amaçlarının arasında bireyin olaylara karşı bakış açısını değiştirmek vardır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi bir psikoterapi türüdür. İnsan davranışı ve duygulanımını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bilimsel bir zemin üzerine kurulu olup birçok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımıdır.

Davranış tedavileri, genel bir tanımla öğrenme ilkelerinin davranış bozukluklarının analiz ve tedavilerine sistematik bir biçimde uygulanışı olarak tanımlanabilir. Davranış tedavileri doğrudan uyumsuz davranışlar üzerine odaklanır. Davranışçı tedavide bireye tedavinin mantığı aktarılıp, kaygı verici durumlarla karşılaştığında kaçmak yerine, kaygıyla başa çıkmak konusunda ne tür yöntemler uygulayabileceği aktarılır.

Tedavide danışan kişi ile terapist çeşitli sorunları belirlemek ve anlamak için, iyileşmeyi hedef alan bir işbirliği içinde düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkiler konusunda çalışırlar. Bu yaklaşım genellikle “şimdi ve burada” üzerine, yani o anda güncel olarak kişide sıkıntı yaratan sorunlar üzerine odaklanır. Çeşitli hastalıkların yaşamı kısıtlayan etkileri danışanla birlikte saptanır. Bireyin problemleri nedeniyle yapamadığı çeşitli aktiviteler tedavideki hedefler olarak belirlenir ve tedavi sonunda problemin yaşam alanlarında oluşturduğu kısıtlanmalar ortadan kaldırılarak yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Ne kadar Sürer?

Bilişsel davranışçı terapinin ne kadar süreceğini danışan ile terapist birlikte belirler. Genellikle ilk 2-3 seanstan sonra ortaya koyulan amaçlara ne kadar sürede ulaşılacağına dair aşağı yukarı bir fikir oluşur terapistin aklında. Bazı danışanlar için 6-10 görüşme gibi çok kısa bir süre yeterli olabilir. Bazı danışanlarda problemlerinden kaynaklı daha uzun sürebilmektedir. . Danışanla başlangıçta, çok ağır bir kriz durumu söz konusu değilse haftada bir kez görüşülür. Kişi kendini daha iyi hissetmeye başlar başlamaz seansların aralığı açılmaya başlar önce 15 günde bir daha sonra üç haftada bire doğru görüşmeler kademeli olarak seyrekleştirilir. Bu henüz terapide iken öğrenilen becerilerin gündelik hayat içinde uygulanarak denenmesi şansını verir. Terapi sona erdikten 3, 6 ve 12 ay sonra birer güçlendirme seansı yapılır.

Psikoterapi Nedir?2023-02-02T06:08:27+00:00

Üniversitelerin psikoloji lisansını ve klinik psikoloji yüksek lisansınızı tamamlayıp daha sonrada gerekli eğitimleri alarak, süpervizyondan geçerek, danışan gören kişilere “Psikoterapist” denir. Bireylerin potansiyellerine ulaşmasına yardım eden, farkındalıklar kazandıran ve daha kendileri olabilmelerini sağlayan karşılıklı konuşarak yapılan bilimsel yönteme ise “Psikoterapi” denir. Psikoterapi, profesyonel ve bilimsel bir yardımdır.

Psikoterapideki amaç bireylere düşünce, davranış ve duygularını fark ettirmek ve sorunlarıyla daha rahat bir şekilde baş etmesini sağlamaktır.

Psikoterapiye İhtiyacım Olduğunu Nasıl Anlarım?2023-02-02T06:09:30+00:00

Hayatınızdaki bir sorun;

 • uzun süredir devam ediyorsa
 • işinizi veya okulunuzu etkiliyor hatta bozuyorsa (düşük notlar, kendini işe verememe vs..)
 • çevrenizdeki insanlarla yani aileniz, arkadaşlarınız, seviliniz, eşiniz ile olan ilişkinizi bozuyorsa
 • kaygınızı ve stresinizi yönetmenizi engelliyorsa
 • lkol, sigara, madde, fast food, abur cubur tarzı kötü alışkanlıklarınız arttıysa
 • Normalde davranmayacağınız şekilde davranışlar sergiliyorsanız

Psikoterapiye ihtiyacınız var demektir. Unutmamak gerekir ki psikoterapi yalnızca bir sorun olduğunda başvurulan bir yöntem değildir. Kişi kendini tanımak, kendini çözmek, farkındalık kazanmak, iyilik halini sürdürebilmek için de psikoterapiye başvurabilir.

Psikoterapi İşe Yarıyor Mu?2023-02-02T06:09:52+00:00

Yapılan araştırmalar sonucunda psikoterapi alan kişilerin semptomlarında azalma, duygu durumunda iyileşmeler olduğunu, bozulan işlevselliklerinin ciddi oranda düzeldiğini göstermektedir. Psikoterapiye giden bireyler yalnızca iyileşme göstermezler, aynı zamanda gelişirler de.

Psikoterapi Ne Kadar Sürer?2023-02-02T06:10:23+00:00

Psikoterapi, bir süreçtir ve terapinin uzunluğu her kişi için farklılık göstermektedir. Terapi süresi danışanın getirdiği soruna göre değişiklik gösterir, önceden bir süre tanımlanması doğru değildir. Terapiyi, uzun soluklu ve engebeli bir yol olarak görmekte fayda vardır

Seans Sıklığı ve Süresi Ne Kadardır?2023-02-02T06:10:50+00:00

Genel olarak görüşmeler haftada bir şeklinde gerçekleşir. Lakin kişinin sorununa ve yoğunluğuna göre değişim gösterebilir.

Seanslar, genel olarak 45 dakika sürmektedir. İlk seanslar kişiyi ve problemi tanımakla geçtiği için 1 saate yakın sürdüğü olmaktadır.

Terapiye Gittiğimi Başkaları Bilecek Mi?2023-02-02T06:11:15+00:00

Terapide gizlilik esastır. Terapist, danışanına ait gerek kişisel bilgileri, gerek sorunları ve bunlarla ilgili yaptığı çalışmaları olsun saklı tutmak ve korumakla yükümlüdür.

Bireysel Terapi Ücreti Ne Kadardır?2023-02-02T06:11:51+00:00

İletişim kısmında yer alan telefon numarasından muayenemizi arayarak ücret hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Sizi Arayalım

Merak ettikleriniz ile ilgili olarak, sizinle iletişime geçebilirim.

Go to Top